L’aquagym és una Activitat Física que consisteix en la pràctica d’exercicis aeròbics en el medi aquàtic, amb un suport musical.

D’una banda, els objectius generals del aquagym són la millora de la condició cardiorespiratòria, el treball de la força i la resistència muscular, la millora de la flexibilitat i el treball de la coordinació motriu global, ritme i agilitat. D’altra banda, existeixen altres objectius específics com són la reeducació de la respiració, la millora de la postura i la relaxació.

L’aquagym és una modalitat de fitness aquàtic amb nombrosos exercicis centrats en la tonificació muscular. L’aquagym adapta el medi aquàtic al treball físic que es realitza a terra, amb l’avantatge de la ingravidesa que aporta. Se sol dur a terme en piscines de poca profunditat (d’1,20 m a 1,50 m). La temperatura més adequada oscil·la entre els 28°C i els 31°C. Amb l’aquagym es millora la condició física general i permet una millor recuperació de les lesions, pel que està indicat per a persones en processos de rehabilitació. Es treballen diferents grups musculars de forma específica i s’alternen exercicis de la part superior, mitjana (oblics i abdominals) i inferior del cos. Al aquaeròbic, amb la música es controlen les pulsacions fent que l’organisme s’activi o es relaxi. Gràcies als ritmes es facilita la realització dels exercicis adequant a la música a ells i creant coreografies divertides.